Погода в Сычуани

Новости погоды

4 часа назад минимальная температура воздуха наблюдалась в Сертаре (уезд) в Сэкэ: 0 oC .

4 часа назад максимальная температура воздуха наблюдалась в Лучжоу: +22 oC .

Свернуть текст
А

0
Аба

+11
Абачжоу

+16
Аньсянь (уезд)

+15
Аньцзюй

+20
Аньюэ (уезд)

Б

Баосин (уезд)

+11
Батанг (уезд)

+13
Бачжун

+15
Буто (уезд)

+16
Бэйчуань (уезд)

0
Бэю (уезд)

В

+13
Ванцан (уезд)

+11
Ваньюань

+20
Вэйюань (уезд)

+16
Вэньцзян (район)

Вэньчуань (уезд)

Г

Ганьло (уезд)

+15
Гаопин (район)

+22
Гаосянь (уезд)

+10
Гардзе-Тибетский автономный округ

+12
Гардзе

+15
Гуанань

+16
Гуанхань

+13
Гуанюань

+22
Гулинь

+22
Гунсянь (уезд)

+11
Гьэси (уезд)

Д

+3
Дабба (уезд)

+10
Даву (уезд)

+16
Даи (уезд)

+15
Даин (уезд)

+17
Даньлэн

+14
Дасянь (уезд)

+16
Дачжу (уезд)

+7
Деге (уезд)

+7
Деронг (уезд)

0
Дзёге (уезд)

+11
Дзэнлха (уезд)

+16
Дуцзянъянь

+25
Дэчан (уезд)

+16
Дэян

Ж

+12
Жанкэ

+20
Жунсянь (уезд)

+17
Жэньшоу (уезд)

И

+22
Ибинь (уезд)

+22
Ибинь (г.)

+13
Илун (уезд)

+17
Инцзин (уезд)

+15
Иншань (уезд)

К

+14
Кайцзян (уезд)

Л

+13
Ланчжун

+20
Линьшуй (уезд)

Лисянь (уезд)

+3
Литанг (уезд)

+16
Лоцзян (уезд)

+25
Лудин (уезд)

Л

+22
Лунматань

+17
Лунцюаньи (район)

+20
Лунчан (уезд)

+22
Лусянь (уезд)

+10
Лухо (уезд)

+22
Лучжоу

+17
Лушань (уезд)

+17
Лэйбо (уезд)

+20
Лэчжи (уезд)

+17
Лэшань

+25
Ляншаньчжоу

М

+22
Мабянь-Иский автономный уезд

Маосянь (уезд)

+24
Мии (уезд)

+17
Миншань (уезд)

+12
Мули-Тибетский автономный уезд

+22
Мучуань (уезд)

+18
Мэйгу (уезд)

+17
Мэйшань

+25
Мяньнин (уезд)

+16
Мяньчжу

+16
Мяньян

Н

+13
Наньбу (уезд)

+22
Наньси

+12
Наньцзян

+15
Наньчун

+22
Наси (район)

+24
Ниннань (уезд)

+10
Ньянгронг (уезд)

+20
Нэйцзян

П

+24
Паньчжихуа

+14
Пинчан (уезд)

+22
Пиншань (уезд)

+15
Пинъу (уезд)

+16
Писянь (уезд)

+25
Пугэ (уезд)

+17
Пуцзян (уезд)

+15
Пэнси (уезд)

+16
Пэнчжоу

+17
Пэншань (уезд)

+15
Пэнъань (уезд)

Р

+11
Ронгджаг (уезд)

С

+16
Саньтай (уезд)

0
Сертар (уезд)

+2
Сершю (уезд)

+25
Сидэ (уезд)

+22
Синвэнь (уезд)

+17
Синьду

+17
Синьцзинь (уезд)

+15
Сичун (уезд)

+15
Суйнин

+5
Сунгчу (уезд)

+14
Сюаньхань (уезд)

+22
Сюйюн

+7
Сянчэн (уезд)

Т

+11
Тунцзян (уезд)

Т

+17
Тяньцюань (уезд)

У

+22
Утунцяо (район)

+15
Ушэн (уезд)

Ф

+20
Фушунь (уезд)

Х

+17
Ханьюань (уезд)

+20
Хуаин

+17
Хунъя (уезд)

0
Хунюань (уезд)

+18
Хуэйдун

+18
Хуэйли (уезд)

+11
Хэйшуй (уезд)

+22
Хэцзян

Ц

+13
Цанси (уезд)

+20
Цзинъянь (уезд)

+17
Цзинькоухэ (район)

+17
Цзиньтан (уезд)

+17
Цзиньян (уезд)

+20
Цзыгун

+16
Цзытун (уезд)

+20
Цзычжун (уезд)

+20
Цзыян

+22
Цзюньлянь

+8
Цзючжайгоу (уезд)

+15
Цзялин

+22
Цзянъань

+13
Цзяньгэ (уезд)

+17
Цзяньян

+16
Цзяню

+17
Цзяцзян (уезд)

+17
Цинбайцзян (район)

+15
Цинчуань (уезд)

+17
Циншэнь

+14
Цюйсянь (уезд)

+16
Цюнлай

+22
Цяньвэй (уезд)

Ч

+22
Чаннин

+18
Чжаоцзюе (уезд)

+16
Чжунцзян (уезд)

+16
Чунчжоу

+11
Чучен

+17
Чэнду

Ш

+17
Шавань

+17
Шимянь (уезд)

+16
Шифан

+17
Шуанлю (уезд)

+15
Шуньцин

+15
Шэхун (уезд)

Э

+17
Эбянь-Иский автономный уезд

+17
Эмэйшань

Ю

+25
Юэси (уезд)

+15
Юэчи (уезд)

Я

+17
Яань

+24
Яньбянь (уезд)

+13
Яньтин (уезд)

+12
Яньюань (уезд)

+10
Яцзян (уезд)

0