מספר התחנה     , תצפיות מ 1 ביולי 2014
לעיון בארכיון מזג האוויר
להוריד את הארכיון של מזג האוויר
סטטיסטיקה של מזג אוויר
0