Weather in Nara

G

+11
Gojo

+11
Gose

I

+11
Ikoma

K

+11
Kashiba

+11
Kashihara

+11
Katsuragi

K

+11
Kitakatsuragi

N

+11
Nara

S

+11
Sakurai

+11
Shiki

T

+11
Takaichigunasuka

+11
Takaichiguntakatoricho

T

+11
Tenri

U

+11
Uda

Y

+10
Yamazoe

+11
Yamatokoriyama

+11
Yamatotakada

+11
Yoshino

0